การจัดอันดับตัวละคร

Top 20 ตัวละคร บน Pcmedias

อันดับ ชื่อตัวละคร สายอาชีพ ชื่อกิลด์ Base Level Job Level Base ประสบการณ์ Job ประสบการณ์
1 RabbitSV Expanded Super Baby ไม่มี 160 50 0 0
2 John Wick Royal Guard+ ไม่มี 105 21 4,862,232 9,864,291
3 Ahabk Alone Hunter ไม่มี 93 50 630,146 9,069,824
4 Alshbk Shank Assassin ไม่มี 90 50 753,701 3,860,988
5 Akatsuki Gunslinger ไม่มี 90 70 163,566 6,499,008
6 PinkSpider Archer ไม่มี 35 35 17,083 25,643
7 Beko Thief ไม่มี 34 35 0 28,529
8 RODCHONGS Thief ไม่มี 24 27 9,107 15,855
9 RoLEX Merchant ไม่มี 20 25 8,775 1,371
10 Hyde Thief ไม่มี 18 21 8,475 2,914
11 Madduck Merchant ไม่มี 11 47 608 6,709
12 EuclideS Acolyte ไม่มี 10 13 2,372 904
13 Ghost Novice ไม่มี 5 10 1,673 458
14 Irene Novice ไม่มี 4 10 1,527 820
15 MihaeLa Novice ไม่มี 2 3 850 84
16 KkndAss Novice ไม่มี 2 5 684 40
17 Ulala Novice ไม่มี 2 5 512 38
18 Chill¨ÐàÅè¹·Ø¡à«Ô¿ÁÐä´é Novice ไม่มี 2 3 204 104
19 Night Care Novice ไม่มี 2 3 150 64
20 Economy Novice ไม่มี 1 1 0 0