หัวข้อ

[Downloads Full Version]

วิธีติดตั้ง

โหลด Full Client ไปติดตั้งเกมสามารถเข้าเล่นได้ทันที

++++++++++++++++++++++++++

Download Full Client 

+++++++++++++++++++++++++

สำหรับคนที่ต้องการแค่ Patch

Download Patch