ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 161-180.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
673 Bronze Coin กดใช้ได้ ไม่มี 100 50 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
674 Mithril Coin ของทั่วไป ไม่มี 5,000 2,500 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
675 Silver Coin กดใช้ได้ ไม่มี 5,000 2,500 0 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
676 Bag of Silver Coins ของทั่วไป ไม่มี 50,000 25,000 40 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
677 Platinum Coin ของทั่วไป ไม่มี 2,000 1,000 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
678 Poison Bottle กดใช้ได้ ไม่มี 5,000 2,500 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
679 Pilule กดใช้ได้ ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
680 Magic Carnation รักษา ไม่มี 0 0 100 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
681 Sweet Memory of Marriage กดใช้ได้ ไม่มี 50,000 25,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
682 Distilled Fighting Spirit กดใช้ได้ ไม่มี 0 0 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
683 Herb of Incantation กดใช้ได้ ไม่มี 0 0 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
684 Durian กดใช้ได้ ไม่มี 15,000 7,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
685 Ramadan รักษา ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
686 Level 3 Earth Spike ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
687 Level 5 Earth Spike ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
688 Level 3 Cold Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
689 Level 5 Cold Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
690 Level 3 Fire Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
691 Level 5 Fire Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
692 Level 3 Lightening Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next