ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 141-160.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
643 Pet Incubator กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
644 Gift Box กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
645 Concentration Potion กดใช้ได้ ไม่มี 1,200 600 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
656 Awakening Potion กดใช้ได้ ไม่มี 2,200 1,100 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
657 Berserk Potion กดใช้ได้ ไม่มี 4,500 2,250 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
658 Union of Tribe กดใช้ได้ ไม่มี 2 1 50 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
659 Her Heart กดใช้ได้ ไม่มี 500 250 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
660 Forbidden Red Candle กดใช้ได้ ไม่มี 20,000 10,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
661 Soft Apron กดใช้ได้ ไม่มี 20,000 10,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
662 Authoritative Badge กดใช้ได้ ไม่มี 1,450 725 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
663 Korean Rice Cake รักษา ไม่มี 1 0 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
664 Gift Box กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
665 Gift Box กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
666 Gift Box กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
667 Gift Box กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
668 Red Envelope กดใช้ได้ ไม่มี 0 0 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
669 Tempting Rice-Cake Soup รักษา ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
670 Bag of Gold Coins ของทั่วไป ไม่มี 100,000 50,000 40 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
671 Gold Coin กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
672 Bag of Bronze Coins ของทั่วไป ไม่มี 1,000 500 40 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next