ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 121-140.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
623 Earthworm the Dude กดใช้ได้ ไม่มี 4,000 2,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
624 Rotten Fish กดใช้ได้ ไม่มี 2,500 1,250 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
625 Rusty Iron กดใช้ได้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
626 Monster Juice กดใช้ได้ ไม่มี 1,500 750 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
627 Sweet Milk กดใช้ได้ ไม่มี 7,000 3,500 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
628 Well-Dried Bone กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
629 Singing Flower กดใช้ได้ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
630 Dew Laden Moss กดใช้ได้ ไม่มี 10 5 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
631 Deadly Noxious Herb กดใช้ได้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
632 Fatty Chubby Earthworm กดใช้ได้ ไม่มี 5,000 2,500 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
633 Sweet Potato กดใช้ได้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
634 Tropical Banana กดใช้ได้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
635 Orc Trophy กดใช้ได้ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
636 No Recipient กดใช้ได้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
637 Old Broom กดใช้ได้ ไม่มี 350 175 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
638 Silver Knife of Chastity กดใช้ได้ ไม่มี 12,000 6,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
639 Armlet of Obedience กดใช้ได้ ไม่มี 18,000 9,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
640 Shining Stone กดใช้ได้ ไม่มี 3,000 1,500 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
641 Contract in Shadow กดใช้ได้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
642 Book of the Devil กดใช้ได้ ไม่มี 1,800 900 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next