ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 101-120.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
603 Old Blue Box กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
604 Dead Branch กดใช้ได้ ไม่มี 50 25 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
605 Anodyne ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
606 Aloevera ใบเวทย์ ไม่มี 1,500 750 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
607 Yggdrasil Berry รักษา ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
608 Yggdrasil Seed รักษา ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
609 Amulet กดใช้ได้ ไม่มี 100 50 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
610 Yggdrasil Leaf ใบเวทย์ ไม่มี 4,000 2,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
611 Magnifier ใบเวทย์ ไม่มี 40 20 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
612 Mini Furnace กดใช้ได้ ไม่มี 150 75 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
613 Iron Hammer กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
614 Golden Hammer กดใช้ได้ ไม่มี 3,000 1,500 30 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
615 Oridecon Hammer กดใช้ได้ ไม่มี 5,000 2,500 40 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
616 Old Card Album กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
617 Old Purple Box กดใช้ได้ ไม่มี 10,000 5,000 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
618 Worn Out Scroll กดใช้ได้ ไม่มี 50 25 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
619 Unripe Apple กดใช้ได้ ไม่มี 1,000 500 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
620 Orange Juice กดใช้ได้ ไม่มี 1,500 750 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
621 Bitter Herb กดใช้ได้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
622 Rainbow Carrot กดใช้ได้ ไม่มี 2,500 1,250 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next