ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 81-100.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
582 Orange รักษา ไม่มี 300 150 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
583 Ketupat Sayur รักษา ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
584 Fish Cake Soup รักษา ไม่มี 100 50 6 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
585 Brusti ใบเวทย์ ไม่มี 2 1 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
586 Mother's Cake รักษา ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
587 Red Prickly Fruit รักษา ไม่มี 880 440 6 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
588 Spaghetti รักษา ไม่มี 100 50 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
589 Pizza รักษา ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
590 Pretzel รักษา ไม่มี 2 1 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
591 Caviar Pancake รักษา ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
592 Jam Pancake รักษา ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
593 Honey Pancake รักษา ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
594 Sour-Cream Pancake รักษา ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
595 Mushroom Pancake รักษา ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
596 Cute Strawberry-Choco รักษา ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
597 Lovely Choco-Tart รักษา ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
598 Light Red Potion รักษา ไม่มี 50 25 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
599 Light Orange Potion รักษา ไม่มี 200 100 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
601 Fly Wing ใบเวทย์ ไม่มี 60 30 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
602 Butterfly Wing ใบเวทย์ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next