ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 61-80.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
562 Doublecrust Swiss Fondue รักษา ไม่มี 100 50 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
563 Doublecrust Swiss Fondue รักษา ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
564 Rice Ball รักษา ไม่มี 1 0 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
565 Vita500 รักษา ไม่มี 580 290 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
566 Tom Yum Goong รักษา ไม่มี 10,000 5,000 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
567 Shrimp รักษา ไม่มี 500 250 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
568 Lemon รักษา ไม่มี 60 30 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
569 Novice Potion รักษา ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
570 Lucky Candy รักษา ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
571 Lucky Candy Cane รักษา ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
572 Lucky Cookie รักษา ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
573 Chocolate Drink รักษา ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
574 Egg รักษา ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
575 2nd Anniversary Cake รักษา ไม่มี 10 5 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
576 Prickly Fruit รักษา ไม่มี 540 270 6 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
577 Bag of Grain รักษา ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
578 Strawberry รักษา ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
579 Fresh Fish รักษา ไม่มี 700 350 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
580 Bread รักษา ไม่มี 150 75 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
581 Edible Mushroom รักษา ไม่มี 40 20 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next