ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 41-60.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
542 Festival Cookie รักษา ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
543 Festival Rainbow Cake รักษา ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
544 Raw Fish รักษา ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
545 Condensed Red Potion รักษา ไม่มี 150 75 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
546 Condensed Yellow Potion รักษา ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
547 Condensed White Potion รักษา ไม่มี 1,650 825 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
548 Cheese รักษา ไม่มี 2,800 1,400 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
549 Yam รักษา ไม่มี 180 90 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
550 Rice Cake รักษา ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
551 Sushi รักษา ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
552 Ketupat รักษา ไม่มี 1 0 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
553 Bao รักษา ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
554 Mochi รักษา ไม่มี 100 50 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
555 Traditional Rice Cake รักษา ไม่มี 100 50 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
556 Rice Cake Stick รักษา ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
557 Neatly Sliced Rice Cake รักษา ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
558 Chocolate รักษา ไม่มี 1 0 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
559 Hand-made Chocolate รักษา ไม่มี 1 0 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
560 Handmade White Chocolate รักษา ไม่มี 5,000 2,500 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
561 White Chocolate รักษา ไม่มี 5,000 2,500 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next