ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 21-40.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
520 Hinalle Leaflet รักษา ไม่มี 150 75 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
521 Aloe Leaflet รักษา ไม่มี 360 180 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
522 Mastela Fruit รักษา ไม่มี 8,500 4,250 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
523 Holy Water รักษา ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
525 Panacea รักษา ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
526 Royal Jelly รักษา ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
528 Monster's Feed รักษา ไม่มี 60 30 15 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
529 Candy รักษา ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
530 Candy Cane รักษา ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
531 Apple Juice รักษา ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
532 Banana Juice รักษา ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
533 Grape Juice รักษา ไม่มี 250 125 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
534 Carrot Juice รักษา ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
535 Pumpkin รักษา ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
536 Ice Cream รักษา ไม่มี 150 75 8 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
537 Pet Food รักษา ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
538 Well-baked Cookie รักษา ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
539 Piece of Cake รักษา ไม่มี 3,000 1,500 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
540 Falcon Food รักษา ไม่มี 2,000 1,000 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
541 PecoPeco Food รักษา ไม่มี 3,000 1,500 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next