ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 201-220.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
713 Empty Bottle ของทั่วไป ไม่มี 6 3 2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
714 Emperium ของทั่วไป ไม่มี 2 1 100 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
715 Yellow Gemstone ของทั่วไป ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
716 Red Gemstone ของทั่วไป ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
717 Blue Gemstone ของทั่วไป ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
718 Garnet ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
719 Amethyst ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
720 Aquamarine ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
721 Emerald ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
722 Pearl ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
723 Ruby ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
724 Cursed Ruby ของทั่วไป ไม่มี 600 300 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
725 Sardonyx ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
726 Sapphire ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
727 Opal ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
728 Topaz ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
729 Zircon ของทั่วไป ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
730 1carat Diamond ของทั่วไป ไม่มี 10,000 5,000 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
731 2carat Diamond ของทั่วไป ไม่มี 25,000 12,500 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
732 3carat Diamond ของทั่วไป ไม่มี 55,000 27,500 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next