ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 181-200.

ID ▲ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
693 Level 5 Lightening Bolt ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
694 Level 3 Soul Strike ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
695 Level 5 Soul Strike ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
696 Level 1 Fire Ball ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
697 Level 5 Fire Ball ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
698 Level 1 Fire Wall ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
699 Level 5 Fire Wall ใบเวทย์ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
700 Level 1 Frost Diver ใบเวทย์ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
701 Ora Ora ของทั่วไป ไม่มี 55,000 27,500 20 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
702 Animal Gore ของทั่วไป ไม่มี 450 225 10 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
703 Hinalle ของทั่วไป ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
704 Aloe ของทั่วไป ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
705 Clover ของทั่วไป ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
706 Four Leaf Clover ของทั่วไป ไม่มี 80,000 40,000 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
707 Singing Plant ของทั่วไป ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
708 Ment ของทั่วไป ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
709 Izidor ของทั่วไป ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
710 Illusion Flower ของทั่วไป ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
711 Shoot ของทั่วไป ไม่มี 16 8 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
712 Flower ของทั่วไป ไม่มี 2 1 1 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next