ไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

พบบันทึก 13605 ทั้งหมดทุกหน้า 681 กำลังแสดงผล 1-20.

ID ▼ รูป ชื่อ ชนิด ตำแหน่ง ซื้อ ขาย น้ำหนัก โจมตี เวทย์ ป้องกัน ระยะ ช่อง ปรับแต่ง ขายบนเว็บ Custom
1100005 Concentrated Gold Potion รักษา ไม่มี 10 5 0.2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1100004 Concentrated Blue Potion รักษา ไม่มี 10 5 0.2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1100003 Concentrated Red Potion รักษา ไม่มี 10 5 0.2 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
1000103 Barmil Ticket ของทั่วไป ไม่มี 0 0 5 0 0 0 0 0 ไม่ ไม่ ใช่
600011 Illusion Death Guidance อาวุธ - ดาบสองมือ สองมือ 20 10 200 240 0 0 1 2 ใช่ ไม่ ใช่
500008 Invidia Bundle อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 180 210 0 0 1 3 ใช่ ไม่ ใช่
500007 Hypocrisy Machine อาวุธ - ดาบมือเดียว อาวุธ 100 50 300 250 0 0 1 3 ใช่ ไม่ ใช่
480021 Automatic Engine wing B-type ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 90 0 0 160 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480020 Automatic Engine wing A-type ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 90 0 0 160 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480019 Grace Magic Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 30 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480018 Grace Attack Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 30 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480017 Imperial Magic Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 25 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480016 Imperial Attack Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 25 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480014 Noblesse Magic Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 20 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
480012 Noblesse Attack Manteau ชุดป้องกัน ผ้าคลุม 0 0 0 0 0 20 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
470023 Automatic Leg B-type ชุดป้องกัน รองเท้า 0 0 90 0 0 50 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
470022 Automatic Leg A-type ชุดป้องกัน รองเท้า 0 0 90 0 0 50 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
470021 Grace Magic Boots ชุดป้องกัน รองเท้า 0 0 0 0 0 30 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
470020 Grace Attack Boots ชุดป้องกัน รองเท้า 0 0 0 0 0 30 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
470019 Imperial Magic Boots ชุดป้องกัน รองเท้า 0 0 0 0 0 25 0 1 ใช่ ไม่ ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next