กำลังดูรายการ

#518: Honey

ID 518 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Honey Level อาวุธ 0
ชื่อ Honey ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 500 โจมตี 0
ขาย 250 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 10 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย
น้ำหนัก : 10

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา:
70 ~ 100 HP
20 ~ 40 SP
น้ำหนัก : 10

Honey ดรอปโดยมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ ID ชื่อมอนสเตอร์ Honey โอกาสดรอป Level มอนสเตอร์ เผ่า มอนสเตอร์ ธาตุ มอนสเตอร์
1115 Eddga 100% 65 สัตว์ Level 1
ไฟ
2095 Eddga 100% 65 สัตว์ Level 1
ไฟ
1059 Mistress 100% 78 แมลง Level 4
ลม
2099 Mistress 100% 78 แมลง Level 4
ลม
2156 Leak 37.5% 94 ปีศาจ Level 2
มึด
1089 Toad 30% 27 ปลา Level 1
น้ำ
1303 Giant Hornet 18% 82 แมลง Level 1
ลม
2821 Giant Hornet Ringleader 18% 120 แมลง Level 1
ลม
2636 Swift Teddy Bear 15% 91 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1622 Teddy Bear 15% 91 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1417 Zipper Bear 13.5% 90 สัตว์ Level 1
มึด
2647 Solid Solider 12.75% 92 สัตว์ Level 2
ดิน
1316 Solider 12.75% 92 สัตว์ Level 2
ดิน
1293 Creamy Fear 8.25% 117 แมลง Level 1
ลม
2013 Draco 7.5% 114 มังกร Level 1
ดิน
1631 Green Maiden 7.5% 82 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ลม
1519 Green Maiden 7.5% 49 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
เป็นกลาง
1306 Leib Olmai 7.5% 87 สัตว์ Level 1
ดิน
2849 Solid Draco 7.5% 114 มังกร Level 1
ดิน
2780 Solid Leib Olmai 7.5% 118 สัตว์ Level 1
ดิน
1060 Bigfoot 6.75% 29 สัตว์ Level 1
ดิน
2884 Bigfoot Ringleader 6.75% 29 สัตว์ Level 1
ดิน
1176 Vitata 5.25% 35 แมลง Level 1
ดิน
1176 Vitata 5.25% 35 แมลง Level 1
ดิน
2773 Elusive Luciola Vespa 4.5% 109 แมลง Level 1
ลม
1994 Luciola Vespa 4.5% 109 แมลง Level 1
ลม
2168 Gold Antler Scaraba Egg 3% 127 แมลง Level 1
เป็นกลาง
2166 Gold One-Horn Scaraba Egg 3% 125 แมลง Level 1
เป็นกลาง
2169 Gold Rake Scaraba Egg 3% 128 แมลง Level 1
เป็นกลาง
2167 Gold Two-Horn Scaraba Egg 3% 126 แมลง Level 1
เป็นกลาง
1231 Creamy 2.7% 16 แมลง Level 1
ลม
1018 Creamy 2.25% 23 แมลง Level 1
ลม
2798 Elusive Hornet 2.25% 11 แมลง Level 1
ลม
1004 Hornet 2.25% 11 แมลง Level 1
ลม
2863 Swift Creamy 2.25% 23 แมลง Level 1
ลม
2090 Antler Scaraba Egg 1.5% 127 แมลง Level 1
เป็นกลาง
1506 Disguise 1.5% 103 ปีศาจ Level 4
ดิน
2852 Elusive Disguise 1.5% 103 ปีศาจ Level 4
ดิน
2091 Rake Scaraba Egg 1.5% 128 แมลง Level 1
เป็นกลาง
2088 Scaraba Egg 1.5% 125 แมลง Level 1
เป็นกลาง
2089 Scaraba Egg 1.5% 126 แมลง Level 1
เป็นกลาง

Honey ซื้อได้ที่

รายการนี้ไม่สามารถซื้อได้
  • หรือฐานข้อมูลระบบยังไม่มีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์