กำลังดูรายการ

#513: Banana

ID 513 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Banana Level อาวุธ 0
ชื่อ Banana ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 15 โจมตี 0
ขาย 7 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 2 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย ผลไม้เขตร้อน มีสีเหลืองและรสหวาน
ฟื้น HP ได้เล็กน้อย

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา: 17 ~ 21 HP
น้ำหนัก : 2

Banana ดรอปโดยมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ ID ชื่อมอนสเตอร์ Banana โอกาสดรอป Level มอนสเตอร์ เผ่า มอนสเตอร์ ธาตุ มอนสเตอร์
1861 Choco 75% 43 สัตว์ Level 1
ไฟ
1214 Choco 75% 48 สัตว์ Level 1
ไฟ
2609 Solid Yoyo 22.5% 38 สัตว์ Level 1
ดิน
2608 Swift Yoyo 22.5% 38 สัตว์ Level 1
ดิน
1057 Yoyo 22.5% 38 สัตว์ Level 1
ดิน
1498 Wootan Shooter 15% 67 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ดิน

Banana ซื้อได้ที่

ชื่อ แผนที่ พิกัด ราคาขาย
Fruit Gardener brasilis 221,128 15
Vegetable Gardener hugel 77,167 15
Fruit Gardener lighthalzen 69,75 15
Fruit Gardener lhz_in02 21,220 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Trader moc_ruins 90,149 15
Fruit Gardener moscovia 152,71 15
Fruit Gardener prontera 104,49 15
Fruit Gardener ra_in01 254,300 15
Tool Dealer um_in 104,124 15
Fruit Gardener ve_in 253,304 15
Fruit Gardenerx askald 20,155 15