กำลังดูรายการ

#511: Green Herb

ID 511 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Green_Herb Level อาวุธ 0
ชื่อ Green Herb ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 10 โจมตี 0
ขาย 5 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 3 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย สมุนไพรมีค่าที่สามารถต่อต้านพิษได้ทุกชนิด รักษาอาการเป็นพิษ

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา: พิษ
น้ำหนัก : 3

Green Herb ดรอปโดยมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ ID ชื่อมอนสเตอร์ Green Herb โอกาสดรอป Level มอนสเตอร์ เผ่า มอนสเตอร์ ธาตุ มอนสเตอร์
1080 Green Plant 100% 1 พืช Level 1
ดิน
1372 Goat 82.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2816 Goat Ringleader 82.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2815 Solid Goat 82.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2026 Runaway Dandelion Member 75% 90 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
มึด
1322 Spring Rabbit 67.5% 88 สัตว์ Level 2
ดิน
2728 Elusive Novus 45% 90 มังกร Level 1
เป็นกลาง
1715 Novus 45% 90 มังกร Level 1
เป็นกลาง
2731 Novus Ringleader 45% 90 มังกร Level 1
เป็นกลาง
2730 Solid Novus 45% 90 มังกร Level 1
เป็นกลาง
2729 Swift Novus 45% 90 มังกร Level 1
เป็นกลาง
3497 Grass Fabre 37.5% 7 แมลง Level 1
ดิน
1375 The Paper 30% 97 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1099 Argiope 22.5% 75 แมลง Level 1
พิษ
2891 Elusive Argiope 22.5% 75 แมลง Level 1
พิษ
2892 Swift Argiope 22.5% 75 แมลง Level 1
พิษ
2808 Elusive Grove 15% 55 สัตว์ Level 2
ดิน
1687 Grove 15% 55 สัตว์ Level 2
ดิน
1881 Lesavka 15% 82 พืช Level 4
ดิน
2779 Swift Les 15% 82 พืช Level 4
ดิน
2823 Elusive Ghoul 12% 61 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
2822 Furious Ghoul 12% 61 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
1036 Ghoul 12% 61 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
2011 Tenacious Ghoul 12% 40 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
1229 Fabre 11.25% 2 แมลง Level 1
ดิน
1007 Fabre 10.5% 6 แมลง Level 1
ดิน
2836 Fabre Ringleader 10.5% 6 แมลง Level 1
ดิน
2835 Solid Fabre 10.5% 6 แมลง Level 1
ดิน
1100 Argos 10.05% 47 แมลง Level 1
พิษ
2890 Furious Argos 10.05% 47 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ลม
3499 Sweet Roda Frog 8.565% 14 ปลา Level 1
น้ำ
1855 Poison Spore 8.25% 19 พืช Level 1
พิษ
1077 Poison Spore 8.25% 26 พืช Level 1
พิษ
2705 Solid Poison Spore 8.25% 26 พืช Level 1
พิษ
1402 Poisonous Toad 8.1% 87 สัตว์ Level 2
พิษ
2704 Swift Poison Toad 8.1% 87 สัตว์ Level 2
พิษ
2703 Elusive Poporing 7.5% 30 พืช Level 1
พิษ
2702 Furious Poporing 7.5% 30 พืช Level 1
พิษ
1878 Mystic Plant 7.5% 1 พืช Level 1
ศักดิ์สิทธิ์
1031 Poporing 7.5% 30 พืช Level 1
พิษ
2701 Poporing Ringleader 7.5% 30 พืช Level 1
พิษ
1055 Muka 6% 23 พืช Level 1
ดิน
2741 Muka Ringleader 6% 23 พืช Level 1
ดิน
2798 Elusive Hornet 5.25% 11 แมลง Level 1
ลม
1184 Fabre 5.25% 1 แมลง Level 1
ดิน
1004 Hornet 5.25% 11 แมลง Level 1
ลม
1020 Mandragora 5.25% 13 พืช Level 3
ดิน
2765 Solid Mandragora 5.25% 13 พืช Level 3
ดิน
2679 Furious Roda Frog 4.5% 13 ปลา Level 1
น้ำ
1012 Roda Frog 4.5% 13 ปลา Level 1
น้ำ
2678 Roda Frog Ringleader 4.5% 13 ปลา Level 1
น้ำ
1152 Orc Skeleton 0.75% 53 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
2724 Swift Orc Skeleton 0.75% 53 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ

Green Herb ซื้อได้ที่

รายการนี้ไม่สามารถซื้อได้
  • หรือฐานข้อมูลระบบยังไม่มีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์