กำลังดูรายการ

#508: Yellow Herb

ID 508 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Yellow_Herb Level อาวุธ 0
ชื่อ Yellow Herb ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 40 โจมตี 0
ขาย 20 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 5 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลได้
ฟื้น HP ได้เล็กน้อย

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา: 38 ~ 58 HP
น้ำหนัก : 5

Yellow Herb ดรอปโดยมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ ID ชื่อมอนสเตอร์ Yellow Herb โอกาสดรอป Level มอนสเตอร์ เผ่า มอนสเตอร์ ธาตุ มอนสเตอร์
2768 Elusive Magnolia 100% 53 ปีศาจ Level 1
น้ำ
1081 Yellow Plant 82.5% 1 พืช Level 1
ดิน
1391 Galapago 52.5% 45 สัตว์ Level 1
ดิน
1372 Goat 37.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2816 Goat Ringleader 37.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2815 Solid Goat 37.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2647 Solid Solider 31.5% 92 สัตว์ Level 2
ดิน
1316 Solider 31.5% 92 สัตว์ Level 2
ดิน
1718 Novus 30% 84 มังกร Level 1
เป็นกลาง
1375 The Paper 27% 97 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
2807 Furious Harpy 22.5% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
1376 Harpy 22.5% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
2806 Harpy Ringleader 22.5% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
1878 Mystic Plant 22.5% 1 พืช Level 1
ศักดิ์สิทธิ์
1101 Baphomet Jr. 19.5% 57 ปีศาจ Level 1
มึด
1250 Chepet 19.5% 42 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ไฟ
1188 Bongun 18.75% 59 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1188 Bongun 15% 59 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1131 Joker 15% 90 กึ่ง-มนุษย์ Level 4
ลม
2354 Mummy (Nightmare) 15% 117 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
1083 Shining Plant 15% 1 พืช Level 1
ศักดิ์สิทธิ์
1213 High Orc 13.5% 81 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ไฟ
2805 Solid High Orc 13.5% 81 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ไฟ
1309 Gajomart 13.05% 81 ไร้รูปร่าง Level 4
ไฟ
1041 Mummy 12.75% 55 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
2740 Solid Mummy 12.75% 55 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
2739 Swift Mummy 12.75% 55 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ
2807 Furious Harpy 12% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
1376 Harpy 12% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
2806 Harpy Ringleader 12% 83 ปีศาจ Level 3
ลม
1290 Skeleton General 12% 88 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1322 Spring Rabbit 12% 88 สัตว์ Level 2
ดิน
1299 Goblin Leader 9.75% 55 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ลม
1300 Caterpillar 7.5% 84 แมลง Level 1
ดิน
1138 Magnolia 6% 53 ปีศาจ Level 1
น้ำ
1100 Argos 3.75% 47 แมลง Level 1
พิษ
1277 Greatest General 3.75% 55 ไร้รูปร่าง Level 2
ไฟ
2809 Swift Greatest General 3.75% 55 ไร้รูปร่าง Level 2
ไฟ
1126 Goblin 3.3% 56 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
น้ำ
1124 Goblin 3.3% 44 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
พิษ
1266 Aster 3% 50 ปลา Level 1
ดิน
2718 Elusive Peco Peco 3% 25 สัตว์ Level 1
ไฟ
2670 Elusive Scorpion 3% 16 แมลง Level 1
ไฟ
1019 Peco Peco 3% 25 สัตว์ Level 1
ไฟ
1001 Scorpion 3% 16 แมลง Level 1
ไฟ
1057 Yoyo 3% 38 สัตว์ Level 1
ดิน
1030 Anacondaq 2.25% 100 สัตว์ Level 1
พิษ
2904 Furious Anacondaq 2.25% 100 สัตว์ Level 1
พิษ
1234 Yoyo 1.95% 19 สัตว์ Level 1
ดิน
2630 Furious Toucan 1.5% 70 สัตว์ Level 2
ลม
1135 Kobold 1.5% 101 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ไฟ
1136 Kobold 1.5% 31 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
พิษ
1137 Kobold 1.5% 31 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ไฟ
1134 Kobold 1.5% 102 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
พิษ
2073 Toucan 1.5% 70 สัตว์ Level 2
ลม
1177 Zenorc 1.5% 54 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
มึด
1054 Thief Bug Male 1.35% 30 แมลง Level 1
มึด
1024 Wormtail 1.05% 17 พืช Level 1
ดิน
2610 Wormtail Ringleader 1.05% 17 พืช Level 1
ดิน
1403 Firelock Soldier 0.6% 88 ผีดิบ Level 2
ผีดิบ

Yellow Herb ซื้อได้ที่

รายการนี้ไม่สามารถซื้อได้
  • หรือฐานข้อมูลระบบยังไม่มีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์