กำลังดูรายการ

#507: Red Herb

ID 507 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Red_Herb Level อาวุธ 0
ชื่อ Red Herb ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 18 โจมตี 0
ขาย 9 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 3 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลเล็กๆได้
ฟื้น HP ได้เล็กน้อย

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา: 18 ~ 28 HP
น้ำหนัก : 3

Red Herb ดรอปโดยมอนสเตอร์

มอนสเตอร์ ID ชื่อมอนสเตอร์ Red Herb โอกาสดรอป Level มอนสเตอร์ เผ่า มอนสเตอร์ ธาตุ มอนสเตอร์
1091 Dragon Fly 100% 47 แมลง Level 1
ลม
1093 Eclipse 100% 31 สัตว์ Level 3
เป็นกลาง
2842 Furious Dustiness 100% 62 แมลง Level 2
ลม
1078 Red Plant 82.5% 1 พืช Level 1
ดิน
1314 Permeter 36.75% 90 สัตว์ Level 2
เป็นกลาง
1878 Mystic Plant 30% 1 พืช Level 1
ศักดิ์สิทธิ์
1016 Archer Skeleton 27% 50 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
2813 Elusive Goblin 27% 48 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ลม
1122 Goblin 27% 48 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ลม
1980 Kublin 27% 85 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ดิน
2814 Swift Goblin 27% 48 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ลม
1246 Christmas Cookie 25.5% 37 กึ่ง-มนุษย์ Level 2
ศักดิ์สิทธิ์
1123 Goblin 23.25% 44 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ไฟ
1124 Goblin 23.25% 44 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
พิษ
1125 Goblin 22.5% 49 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ดิน
1126 Goblin 22.5% 56 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
น้ำ
1189 Orc Archer 21% 78 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
ดิน
1114 Dustiness 18% 62 แมลง Level 2
ลม
2776 Baby Poring Ringleader 15% 1 พืช Level 1
น้ำ
2776 Baby Poring Ringleader 15% 1 พืช Level 1
น้ำ
1111 Drainliar 15% 47 สัตว์ Level 2
มึด
1116 Eggyra 15% 53 ไร้รูปร่าง Level 2
ผี
2847 Elusive Drainliar 15% 47 สัตว์ Level 2
มึด
2398 Little Poring 15% 1 พืช Level 1
น้ำ
2398 Little Poring 15% 1 พืช Level 1
น้ำ
1055 Muka 15% 23 พืช Level 1
ดิน
1854 Muka 15% 17 พืช Level 1
ดิน
2741 Muka Ringleader 15% 23 พืช Level 1
ดิน
1062 Santa Poring 15% 3 พืช Level 1
ศักดิ์สิทธิ์
1025 Boa 13.5% 18 สัตว์ Level 1
ดิน
2653 Boa Ringleader 13.5% 18 สัตว์ Level 1
ดิน
1019 Peco Peco 13.5% 25 สัตว์ Level 1
ไฟ
1076 Skeleton 12.75% 27 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1119 Frilldora 12% 57 สัตว์ Level 1
ไฟ
1014 Spore 12% 18 พืช Level 1
น้ำ
2646 Swift Spore 12% 18 พืช Level 1
น้ำ
1241 Picky 11.25% 4 สัตว์ Level 1
ไฟ
2833 Elusive Familiar 10.5% 24 สัตว์ Level 1
มึด
1005 Familiar 10.5% 24 สัตว์ Level 1
มึด
2649 Furious Soldier Skeleton 10.5% 34 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1028 Soldier Skeleton 10.5% 34 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
2648 Soldier Skeleton Ringleader 10.5% 34 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1070 Kukre 9.75% 42 ปลา Level 1
น้ำ
1139 Mantis 9.75% 65 แมลง Level 1
ดิน
1240 Picky 9.75% 3 สัตว์ Level 1
ไฟ
2764 Swift Mantis 9.75% 65 แมลง Level 1
ดิน
2712 Furious Picky 9% 10 สัตว์ Level 1
ไฟ
1258 Goblin Archer 9% 55 กึ่ง-มนุษย์ Level 1
พิษ
1050 Picky 9% 10 สัตว์ Level 1
ไฟ
1049 Picky 8.25% 9 สัตว์ Level 1
ไฟ
1372 Goat 7.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2816 Goat Ringleader 7.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2815 Solid Goat 7.5% 80 สัตว์ Level 3
ไฟ
2405 Weak Skeleton 7.5% 18 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
2619 Weak Skeleton Ringleader 7.5% 18 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ
1232 Peco Peco Egg 6.75% 3 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1232 Peco Peco Egg 6.75% 3 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1047 Peco Peco Egg 6% 7 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1047 Peco Peco Egg 6% 7 ไร้รูปร่าง Level 3
เป็นกลาง
1053 Thief Bug Female 6% 28 แมลง Level 1
มึด
2634 Furious Thief Bug 5.25% 21 แมลง Level 3
เป็นกลาง
2632 Solid Thief Bug 5.25% 21 แมลง Level 3
เป็นกลาง
1051 Thief Bug 5.25% 21 แมลง Level 3
เป็นกลาง
2633 Thief Bug Ringleader 5.25% 21 แมลง Level 3
เป็นกลาง
2406 Weak Soldier Skeleton 2.55% 23 ผีดิบ Level 1
ผีดิบ

Red Herb ซื้อได้ที่

รายการนี้ไม่สามารถซื้อได้
  • หรือฐานข้อมูลระบบยังไม่มีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์