กำลังดูรายการ

#503: Yellow Potion

ID 503 ชนิด รักษา
รหัสชื่อ Yellow_Potion Level อาวุธ 0
ชื่อ Yellow Potion ช่อง [ 0 ]
ซื้อ 180 โจมตี 0
ขาย 90 โจมตีเวทย์ 0
ขายบนเว็บ ไมได้ลงขาย ป้องกัน 0
ราคาเครดิต ไม่ขาย ปรับแต่ง (อัพเกรด) ไม่ได้
ระยะโจมตี 0 Level ต่ำสุดที่ใช้ได้ 0
น้ำหนัก 13 Level สูงสุดที่ใช้ได้ ไม่มี
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้ / คลาสสาม / คลาสพิเศษ / คลาสสามเบบี้
สำหรับอาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งคู่ (ชายและหญิง)
คำบรรยาย น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 175 ทำมาจาก Yellow Herbs

ชนิด: ฟื้นฟู
รักษา: 175 ~ 235 HP
น้ำหนัก : 13

Yellow Potion ซื้อได้ที่

ชื่อ แผนที่ พิกัด ราคาขาย
Tool Dealer alb2trea 87,65 180
Tool Dealer alberta_in 182,97 180
Tool Dealer aldeba_in 94,56 180
Tool Dealer ama_in01 24,30 180
Tool Dealer ayo_in01 18,182 180
Tool Dealer cmd_in01 79,182 180
Tool Dealer cmd_fild07 257,126 180
Tool Dealer ein_in01 189,15 180
Tool Dealer geffen_in 77,167 180
Tool Dealer gonryun 147,84 180
Tool Dealer hu_in01 241,368 180
Tool Dealer yuno 218,97 180
Tool Dealer yuno_in01 25,34 180
Tool Dealer lhz_in02 31,145 180
Tool Dealer lou_in02 239,176 180
Tool Dealer xmas_in 40,38 180
Tool Dealer mosk_in 21,254 180
Tool Dealer payon_in01 5,49 180
Tool Dealer payon_in02 87,34 180
Tool Dealer prt_in 126,76 180
Tool Dealer ra_in01 257,269 180
Tool Dealer tur_dun01 158,54 180
Tool Dealer ve_in 243,303 180
Tool Dealer tavern 58,48 180
Tool Dealer tavern2 58,48 180
Tool Dealer tavern3 58,48 180
Tool Dealer tavern4 58,48 180
Tool Dealer tavern5 58,48 180
Tool Dealer tavern6 58,48 180
Tool Dealer tavern7 58,48 180
Tool Dealer tavern8 58,48 180
Tool Dealer tavern9 58,48 180
Tool Dealer tavern10 58,48 180
Tool Dealerx askald 190,166 180
Tool Dealerx askald 190,158 180
Tool Dealexr askald 190,112 180
Tool Dealerx askald 190,75 180
Tool Dealerx askald 170,207 180
Tool Dealerx askald 97,239 180
Tool Dealerx askald 103,211 180
Tool Dealerx askald 132,73 180
Tool Dealerx askald 97,148 180
Tool Dealerx askald 30,125 180
Tool Dealerx askald 30,143 180
Turbo Track Merchant turbo_room 124,86 180
Tool Merchant moro_vol 95,96 180
Tool Dealer 1@gef_in 77,167 180